POLITYKA PRYWATNOŚCI – 7HEAVEN LEGNICA

Drogi Użytkowniku,

niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Serwis http://legnica.heavenseven.pl/ zbiera informacje o Użytkownikach odwiedzających nasze strony internetowe. Administratorem Serwisu zarządzającym zbieranymi informacjami jesteśmy my – Klub 7th Heaven Legnica, ul. kard. B. Kominka 1, 59-220 Legnica.
We wszystkich sprawach związanych z gromadzeniem oraz dalszym wykorzystywaniem przez nas informacji o których mowa w niniejszej Polityce możesz się z nami kontaktować pisząc na adres e-mail: rodo@heavenseven.pl

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Wyróżnić można cookies sesyjne (tymczasowe), które przechowywane są wyłącznie przez czas przebywania użytkownika na stronie Serwisu oraz pliki stałe – przechowywane na urządzeniu do momentu ich usunięcia przez samego użytkownika bądź przez stały okres wynikający z ich ustawień. Pliki cookies służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Za pomocą plików cookies nie identyfikujemy jednak Twojej osoby.

Działając jako Administrator, ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do prezentacji najbardziej pożądanych treści oraz świadczenia na ich rzecz usług na najwyższym poziomie.

Korzystanie z technologii cookies pozwala nam na:

– monitorowanie ruchu na naszej stronie WWW;

– zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

– ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszej strony WWW niezbędne do analizy korzystania z serwisu;

– kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść.

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową lub korzystające z naszych usług, zachowują kontrolę nad informacjami, które nam przekazują. Możesz zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez nasz Serwis zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wszelkie informacje dotyczące ustawień poszczególnych najpopularniejszych przeglądarek internetowych dostępne są w ich menu (zakładka Pomoc) bądź na stronach internetowych ich producentów. Jednocześnie zastrzegamy, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasz Serwis mogą nie działać prawidłowo.

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z naszego Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów technicznych, a także w analizie ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Ponadto adres IP jest wykorzystywany przez nas w celach statystycznych. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji niekiedy sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika.

Pozyskane dane w postaci rejestrowanego adresu IP powierzane są wyłącznie przedsiębiorstwu świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingowe, jedynie w celu umożliwienia świadczenia tych usług.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczącej konkretnego adresu IP danego użytkownika na żądanie organów publicznych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mogą otrzymywać takie dane w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi informacjami

Show Buttons
Hide Buttons